DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SẮT NGHỆ THUẬT KATA

VIDEO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SẮT MỸ THUẬT.

MÁY UỐN SẮT NGHỆ THUẬT

MÁY UỐN HỘP ĐA CHỨC NĂNG


VIDEO MÁY UỐN HỘP VĂN KATA / UỐN THÉP LA.


VIDEO UỐN HỘP HOA VĂN KATA


UỐN ỐNG LÒ XO KATA


UỐN HOA VĂN HỘP.


MÁY UỐN HỘP HOA VĂN KATA/ UỐN SẮT ĐẶC.

MÁY UỐN SẮT NGHỆ THUẬT LỚN SK16/SK20 KATA.

MÁY UỐN SẮT NGHỆ THUẬT SK16 /UỐN LA TRÒN .

UỐN HOA VĂN THÉP LA.


MÁY UỐN SẮT NGHỆ THUẬT SK16 UỐN SẮT ĐẶC HOA VĂN KATA.

MÁY CÁN NGUỘI HOA VĂN KATA

MÁY CÁN NGUỘI HOA VĂN KATA .

MÁYCÁN THÉP LA.

MÁY CÁN NGUỘI HOA VĂN KATA / CÁN SẮT ĐẶC.

MÁY XOẮN THÉP – XOẮN QUẢ TRÁMKATA

MÁY XOẮN THÉP – XOẮN QUẢ TRÁM 4 CÂY KATA.

MÁY XOẮN THÉP KATA.

MÁY XOẮN THÉP – XOẮN QUẢ TRÁM 8 CÂY KATA.

LO NUNG ĐIỆN CAO TẦN & THÙNG LÀM MÁT KHỦNG

LO NUNG ĐIỆN CAO TẦN & THÙNG LÀM MÁT KHỦNG KATA.

GIỚI THIỆU.

MÁY CÁN THÉP ĐUÔI CÁ KATA

MÁY CÁN THÉP ĐUÔI CÁ KATA.

SẢN PHẨM

MÁY SẢN XUẤT SẮT MỸ THUẬT

KHUÔN UỐN SẮT MỸ THUẬT

KHUÔN ĐỘT DẬP

KHUÔN ĐỘT LỖ

KHUÔN ĐỘT DẬP

KHUÔN CẮT ĐỨT HỘP

2.000.000 

KHUÔN ĐỘT DẬP

KHUÔN ĐỘT GÓC 90 ĐỘ

2.500.000 35.000.000 
2.000.000 

KHUÔN ĐỘT DẬP

KHUÔN ĐỘT NGÀM

2.000.000 2.500.000 

MÁY CẮT PLASMA

MÁY CẮT PLASMA LGK-100

MÁY CẮT PLASMA

MÁY CẮT PLASMA LGK-80

MÁY HÀN QUE

MÁY HÀN QUE ZX7-500

MÁY HÀN QUE

MÁY HÀN QUE ZX7-400

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NB-250D

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NBM-270

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NBC-500

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NB-315F

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NB-200

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NB-250

MÁY HÀN MIG

MÁY HÀN MIG NB 270

MÁY HÀN TIG

MÁY HÀN TIG 400

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI.